Szambo ekologiczne i przydomowa oczyszczalnia ścieków

Szambo ekologiczne i przydomowa oczyszczalnia ścieków

Aktualnie na świecie panuje bardzo dobry trend na wszystko, co jest ekologiczne. Zmiany te dotknęły nawet takiego elementu jak sposób składowania ścieków. Dziś już odchodzi się od budowania standardowych betonowych szamb, które po pewnym czasie stają się nieszczelne i zagrażają okolicznym wodom gruntowym. Pierwszym z tych przyjaznych środowisku rozwiązań jest szambo ekologiczne. Jego zaletą jest…