Jak nauczyć się jego obsługi???

Wózek widłowyJedynym rozsądnym rozwiązaniem, by móc nauczyć się odpowiedniej obsługi wózka widłowego jest zapisanie się na właściwe szkolenie. Takowe organizuje Urząd Dozoru Technicznego bądź autoryzowane przez tenże urząd ośrodki. Nie warto korzystać z kursów innych podmiotów bowiem uczestnicy wątpliwej jakości szkoleń nigdy nie będą mieli szansy na uzyskanie obowiązujących uprawnień. Takie możliwe są tylko po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminów w UDT.

Jak już wspomnieliśmy, obsługi wózków widłowych można nauczyć się tylko na odpowiednich szkoleniach. Te trwają średnio dwa tygodnie a podczas nich kursant zdobywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Tylko takie połączenie umożliwia uzyskanie kompleksowych umiejętności.

Część teoretyczna to przedstawienie zasad obowiązujących podczas obsługi wózków widłowych, które zgodne są w pełni z przepisami BHP. To również na tym etapie kursant poznaje techniczne aspekty wózka.

Druga część to praktyka i tutaj udoskonalane są umiejętności posługiwania się wózkiem widłowym. Pamiętajmy, że jest to sprzęt, na którym praca wiąże się z ogromna odpowiedzialnością i ryzykiem – nierzadko ładuje i transportuje on towar o wadze przekraczającej kilka ton. Jeden niefortunny ruch i wypadem w miejscu pracy gotowy. Nieodpowiednia obsługa tego rodzaju sprzętu zagraża zdrowiu oraz życiu operatora jak i innych pracowników, którzy swoje obowiązki zawodowe wykonują akurat w pobliżu jego pracy.